Dess

Den norske motstanden

Den norske motstanden

Den norske motstandsbevegelsen spilte en viktig rolle i andre verdenskrig. Folket som kjempet i den norske motstanden hadde en rekke store fordeler i forhold til tyskerne - en lang kystlinje med enorme mengder av landet ubebodd. Norge hadde også en lang grense til det nøytrale Sverige som lett kunne krysses. I et slikt miljø kan en fokusert motstandsbevegelse gjøre stor skade for en okkuperende hær.

En norsk hemmelig avisenhet

Den norske hemmelige hæren (kjent som Milorg) ble ledet av general Ruge. I motsetning til Polen, Tsjekkoslovakia og Hellas, ble ikke nordmennene splittet på politisk nivå. Til tross for handlingene til Vidkun Quisling var det også en høy grad av patriotisme.

Ironisk nok var den eneste store sammenstøtet Milorg hadde med Storbritannias Special Operations Executive (SOE). Milorg ønsket å delta i aktiviteter som ikke ville føre til nazistiske represalier (innsamlingen av etterretning var den viktigste). SOE ønsket sabotasje og angrep fra Milorg, selv om en slik tilnærming hadde ført til at grusomheter ble begått mot sivile andre steder i det okkuperte Europa.

Denne mistilliten til metodene fortsatte utover i 1942 og ble først løst på slutten av det året da SOE måtte revurdere sin ønskede tilnærming i Norge. Begge sider kompromisser og angrep på fabrikker ble en aksje i handel med den norske motstanden. Spesielt spilte Milorg en kritisk viktig rolle i å avslutte Nazi-Tysklands forsøk på å produsere tungt vann i Norge. Tungt vann var viktig i atomenergiprogrammet Tyskland forsøkte å utnytte. Ødeleggelsen av tungtvannsfabrikken på Rjukan i mars 1943 og senkningen av en ferjebåt som transporterte rundt 1300 kg tungtvann i februar 1944, hadde alvorlige implikasjoner for nazistenes atomforskningsprogram. Selve angrepet på tungtvannsfabrikken på Rjukan ble utført av norske kommandoer, men mye av etterretningsdataene de brukte kom fra Milorg.

Milorg var veldig godt utstyrt av SOE. Miljøet i Norge betydde at fallskjermdråper av SOE kunne utføres med relativt enkelhet da det var så mange potensielle dråpesoner - og Wehrmacht bare kunne dekke så mange til enhver tid. I 1944 var antallet mennesker i Milorg på 32.000. Nazi-Tyskland fikk også falske opplysninger om at Norge var et mål for en invasjon av Europa via Norge. Som et resultat økte Tyskland antall menn det hadde der - menn som kunne ha tjent et bedre formål for Wehrmacht andre steder i Vest-Europa.


Se videoen: MILORG - Del 1 - Motstanden vekkes (Juli 2021).