Historikk Tidslinjer

Teorier i sosiologi

Teorier i sosiologi

marx

Marxistiske konsepter

Sosiologiske teorier

Hva er sannheten?

Feminisme

Teori om sosial handling

funksjonalisme

Sentrale oppfatninger om funksjonalisme

Eksponenter av funksjonalisme

Begreper om funksjonalisme

etnometodologi

fenomenologi


Se videoen: Moderne sosiologisk teori med Gunnar C. Aakvaag 1 (August 2021).