Historieforløp

Forskningsmetoder i sosiologi

Forskningsmetoder i sosiologi

Forskningsproblemer og faktorer

Typer forskning

Måter å forske på

Forskning

Forskningsemner

Longitudinelle studier

Strukturerte intervjuer

Ustrukturerte intervjuer

Feminisme og ustrukturerte intervjuer

Strukturerte spørreskjemaer

Ustrukturerte spørreskjemaer

Deltakerobservasjon

positivisme

Anti Positivisme

Merking

Offisiell statistikk

prøvetaking

Sekundære kilder

Telling

Massemedia

Medieinnholdsanalyse


Se videoen: Samfunnsvitenskapelig er metode? (Juli 2021).