Historie Podcaster

Slaget ved Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1862

Slaget ved Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1862


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Slaget ved Pea Ridge

Kart som viser slagmarken til Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1863

Kart tatt fra Slag og ledere av borgerkrigen: I: Sumter to Shiloh, s.322Julius White

Julius White (23. september 1816 - 12. mai 1890) var en amerikansk forretningsmann og brigadegeneral i unionshæren under den amerikanske borgerkrigen. Etter krigen tjente han som USAs minister (ambassadør) i Argentina.

 • Edward Macon White
 • (f. 1841 død 1873)
 • Mildred (Roanne)
 • (f. 1846 død 1881)
 • Fremont White
 • (f. 1850 død 1851)
 • Lizzie Ruggles (Sullivan)
 • (f. 1852 død 1917)
 • Henry Teneyck White
 • (f. 1853 død 1942)

Slaget ved Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1862 - Historie

Rapport fra Brig. General Franz Sigel, den amerikanske hæren, som leder første og andre divisjon.

HOVEDKVARTALET FØRSTE OG ANDRE DIVISJONER,
Camp Pea Ridge, Ark., Mars 15, 1862.

GENERELT: Jeg har æren av å legge frem følgende rapporter for deg om den første og andre divisjonens handlinger fra 5. til 9. dag i denne måneden:

I.-Ekspedisjon til Pineville 5. mars.

På kvelden den femte lå hoveddelen av de to divisjonene i nærheten av McKisicks gård, 3 mil sør for Bentonville og 1 kilometer fra gaffelen på veiene som fører vest til Maysville og nordøst til Pineville. Det andre Missouri, under oberst Schaefer, og ett kompani kavaleri var stasjonert ved Osage Mills, ellers kalt Smith's Mill, 8 mil sørøst for McKisicks gård, mens våre pickets voktet alle de andre veiene til leiren. I den hensikt å rekonstruere landet mot det indiske territoriet og for å arrestere opprørerne i Sørvest -Missouri fra å følge Price's hær ved State line road, major Conrad, med fem utvalgte infanterikompanier, 60 mann kavaleri og to stykker av Welfleys batteri , ble beordret til å fortsette den første dagen til Lindsey's Prairie, hvor han ankom om kvelden, 16 miles sørvest for McKisicks gård, på 2d (den femte) til Maysville, og å returnere den tredje dagen til vår egen leir.

Slik var vår posisjon på kvelden den 5. da jeg mottok ordre fra deg om å sende en avdeling kavaleri til Pineville, hvor det sies å være rundt 200 eller 300 opprørere, som forstyrret og satte unionsfolket i McDonald County i fare. Jeg instruerte major Meszaros, med 80 mann, om å marsjere klokken 22.00. på den nordvestlige veien til Pineville, mens kaptein von Kielmansegge ble sendt til major Conrad i Maysville for å lede sine 60 kavalerister, med ett artilleri og 20 infanteri, klokken 10 om natten, fra Maysville til Rutledge og Pineville, og for å opptre i samspill med major Meszaros. Et hjemmevernsfirma, stasjonert mellom Pineville og Keetsville, ble beordret til å okkupere veiene som fører til Neosho og Kent om natten, og dermed forhindre at seceshen flykter i den retningen. Major Meszaros og kaptein von Kielmansegge bør nærme seg byen fra øst, sørøst og sørvest. Det var underforstått at disse avdelingene skulle angripe byen samtidig klokken 5 om morgenen.

Bare noen få minutter før klokken 10 på kvelden, da Meszaros var forberedt på å forlate leiren, mottok jeg nyheter fra oberst Schaefer, ved Osage Mills, om at pikene hans som ble lagt i retning Elm Springs, ble avfyrt av fienden. Dette, i tillegg til at dine egne utsendelser rapporterte fiendens styrke ved Fayetteville og et sterkt parti kavaleri som rykket mot Middletown, og i tillegg til dette, din ordre om å marsjere til Sugar Creek, gjorde meg med en gang klar over min farlige posisjon kommando. Jeg beordret derfor oberst Schaefer til å bryte leiren umiddelbart, å sende kavalerikompaniet til Osage Springs for å dekke sin høyre flanke og marsjere med sitt regiment til Bentonville, forlate Osage Springs til høyre og McKisicks gård til venstre. Alle andre tropper jeg beordret til å være forberedt på å marsjere klokken 14 om morgenen. Når det gjelder ekspedisjonen til Pineville, var det for sent å motarbeide bevegelsen under kaptein von Kielmansegge, og jeg beordret derfor major Meszaros å begynne marsjen og utføre oppgaven sin med sin egen avdeling og kaptein von Kielmansegge, men å returnere til Sugar Creek så raskt som mulig, uten å ødelegge hestene hans, slik at de kunne være til nytte i den påfølgende kampen. Major Conrad ble gjort oppmerksom på vår situasjon, og ble instruert om å bli med oss ​​på Sugar Creek ved en kretsvei som gikk nordøstover. Resultatet av ekspedisjonen var ikke veldig stort, men tilfredsstillende.

Angrepet ble utført i henhold til instruksjonene gitt og på det presise tidspunktet, men bare 1 kaptein, 1 løytnant og 15 mann fra Price's hær ble funnet i byen og gjort til fanger de andre hadde forlatt noen dager tidligere. Kommandoene til major Meszaros og kaptein von Kielmansegge ankom trygt den 6. i vår leir ved Sugar Creek og hadde med seg fangene. Dessverre måtte de etterlate seg og ødelegge en trykkpresse og typer tatt på Pineville, ettersom veiene de tok var for dårlige til å ta med dette viktige materialet.

Major Conrad, med sin avdeling, fant veien til Keetsville og Cassville, som han forlot den 9., og ankom det tidligere stedet, sammen med oberst Wright, en tid etter at jeg hadde åpnet veien til Cassville i jakten på Price's styrke , som trakk seg fra Keetsville til Berryville.

II.-Retreat fra McKisicks gård, ved Bentonville, til Camp Halleck, på Sugar Creek.

Klokken 2 om morgenen den 6. beveget troppene seg på leiren på McKisick gård fremover mot Bentonville i følgende rekkefølge:

Advance guard, under Asboth: Ett kompani av Fourth Missouri Cavalry (Fremont Hussars) Second Ohio Battery, under kommando av løytnant Chapman Fifteenth Missouri Volunteers, under kommando av oberst Joliat. Train of First and Second Division, eskortert og voktet av avdelinger fra de respektive regimentene. Den første divisjonen, under oberst Osterhaus. Det flygende batteriet, det femte Missouri-kavaleriet (Benton Hussars) og skvadronen til det trettifemte Illinois-kavaleriet, kaptein Jenks.

Før jeg forlot leiren, løsnet jeg løytnant Schipper, fra Company A, Benton Hussars, med 20 mann, til Osage Springs, for å kommunisere med oberst Schaefer og for å bringe nyheter til Bentonville så snart fienden nærmet seg dette stedet.

Forhåndsvakten til general Asboth ankom Bentonville klokken 16, da jeg beordret ham til å stoppe til toget hadde kommet nærmere. Deretter fortsatte han til Sugar Creek, etterfulgt av toget. I mellomtiden ankom andre Missouri, oberst Schaefer og en del av første divisjon til byen. Jeg bestilte dette regimentet, så vel som det tolvte Missouri, under kommando av major Wangelin, det flyvende batteriet, under kaptein Elbert og hele engangskavaleristyrken, under oberst Nemett, bestående av Benton Hussars, det trettifemte Illinois Cavalry, under Kaptein Jenks, og en tropp på 13 mann fra Fremont Hussars, under Lieut. Fred. W. Cooper, for å okkupere og vokte byen, la hele toget passere og forbli til disposisjon som bakvakt.

Klokken 8 hadde toget passert byen og beveget seg på veien til Sugar Creek. Med den hensikt å ikke være for nær toget og avvente rapport fra løytnant Schippers picket ved Osage Springs, gikk det to timer, da ti minutter etter 10 ble det rapportert til meg at store tropper, bestående av infanteri og kavaleri, beveget seg fra alle sider mot fronten og begge flankene.

Etter en viss observasjon var jeg ikke i tvil om at fiendens forhåndsvakt var foran oss. Jeg kalte straks troppene til våpen og gjorde dem klare til kamp. Siden Bentonville ligger i utkanten av Osage Prairie, lett tilgjengelig foran og dekket til høyre og venstre og bak av tykk skog og underbørste, beordret jeg troppene til å evakuere byen og danne seg på en liten høyde nord for den. På utkikk etter det andre Missouri lærte jeg til min forbauselse at den allerede hadde forlatt byen ved en misforståelse av bestillingen min. Jeg er glad for å si at denne saken er tilfredsstillende forklart av oberst Schaefer, men jeg beklager samtidig at jeg rapporterte at dette regimentet var ambuscadert på marsjen og mistet 37 menn i død, sårede og fanger i konflikten.

Troppene som nå ble overlatt til meg besto av omtrent åtte kompanier i det tolfte Missouri, med en gjennomsnittlig styrke på 45 mann, fem kompanier fra Benton Hussars og fem stykker av det flyvende batteriet i alle om lag 600 mann. Troppene jeg beordret til å marsjere i følgende rekkefølge: To kompanier av den tolvte i spissen for spalten, utplassert til høyre og venstre som trefning, etterfulgt av det flyvende batteriet ett kompani av samme regiment til høyre og en på høyre side venstre av brikkene, marsjerende ved flanken, og forberedt på å skyte med rekker til høyre og venstre, resten av regimentet bak brikkene, to kompanier av kavaleri for å støtte infanteriet til høyre og venstre, og resten av kavaleri, under kommando av oberst Nemett, med ett artilleristykke, etter i ryggen. I denne formasjonen, endret fra tid til annen i henhold til omstendighetene, beveget kolonnen seg fremover for å bryte gjennom fiendens linjer, som allerede hadde tatt posisjon foran oss og i begge flankene, mens han dukket opp bak oss i byen i linje med kamp, ​​håndhevet på nytt av noen stykker artilleri. Troppene avanserte sakte, og kjempet og frastøtte fienden foran, flankward og bak, uansett hvor han sto eller angrep.

Fra det øyeblikket vi forlot byen, klokken 10.30 om morgenen, til klokken 15.30 på ettermiddagen, da vi møtte de første gjenkjenningene-det andre Missouri, det tjuefemte Illinois og noen få selskaper i de førti -fjerde Illinois-vi pådro oss tre vanlige angrep, og var uavbrutt i sikte og under fiendens ild. Da den første håndhevelsen hadde kommet, visste jeg at vi var trygge, og overlot det til tjuefemte og andre Missouri, og deretter til oberst Osterhaus, for å ta seg av resten, noe han gjorde til min tilfredshet.

Det ville ta for lang tid å gå inn på detaljene i denne mest ekstraordinære og kritiske saken, men som et rettferdighetsspørsmål føler jeg det er min plikt å erklære at etter min ydmyke mening har aldri tropper vist seg verdigere å forsvare en stor sak enn denne dagen den 6. mars.

III.-Battle of the 7th, nær Leesville [Leetown] og på Pea Ridge.

Om natten den 6. lå de to divisjonene på platået i åsene nær Sugar Creek og i den tilstøtende dalen som skiller de to åsene som strekker seg langs bekken. Den andre divisjonen holdt høyre, den første til venstre for stillingen og frontet mot vest og sørvest for å ta imot fienden hvis han skulle gå videre fra Bentonville og Fayetteville. Oberst Davis 'divisjon, som dannet sentrum, var på vår venstre side, og oberst Carr dekket bakken ytterst til venstre på hele linjen vår.

Tidlig på morgenen kom det melding om at fiender tropper og tog beveget seg hele natten på Bentonville-veien rundt baksiden mot Cross Timber, og dermed satte vår retrettlinje og kommunikasjon til Keetsville i fare, og skilte oss fra våre håndhevelser og leveringstog. Denne rapporten ble bekreftet av to av mine guider, Mr. Pope og Mr. Brown, som hadde dratt ut for å gjenkjenne landet. Jeg beordret øyeblikkelig løytnant Schramm, fra staben min, å finne ut av fakta og se i hvilken retning troppene beveget seg. Da han kom tilbake rapporterte han at det ikke var noen tvil om bevegelsen av en stor fiendtlig styrke i den nevnte retningen. Du beordret meg deretter til å koble fra tre deler av det flygende batteriet for å bli med til oberst Busseys kavaleri i et angrep mot fienden i retning Leesville. Oberst Osterhaus ble instruert om å følge ham med tre regimenter infanteri og to batterier.

Rundt klokken 11 begynte fyringen nær Elkhorn Tavern og Leesville. For å se hvordan ting sto, gikk jeg ut til oberst Carrs divisjon, og fant ham et lite stykke utenfor kroen, engasjert i en rask kanonade. Flere stykker, delvis deaktivert og delvis uten ammunisjon, kom tilbake, mens en annen avanserte fra leiren. Da fiendens brann ble rettet til stedet der jeg stoppet, beordret jeg to deler av batteriet som kom opp for å ta posisjon på et forhøyet underlag til venstre og for å beskjære fienden. Etter noen få skudd ble fiendens ild overfor vår posisjon svakere, og jeg sendte de to brikkene frem for å bli med i batteriet. Jeg kom deretter tilbake for å passe på mine egne tropper, og passerte langs veien møtte det tredje Iowa-kavaleriet, som hadde blitt sendt i forkant av oberst Osterhaus, og som nå eskorterte oberstløytnanten, som ble hardt såret, tilbake til leiren. Jeg sendte deg umiddelbart for å be regimentet tilbake til Leesville, som fikk ordre, og regimentet kom tilbake. Jeg møtte løytnant Gassen, av det flygende batteriet, som rapporterte til meg at kavaleriet vårt hadde blitt drevet tilbake av en overveldende styrke, og våre tre stykker tatt av fienden, da det ikke var infanteri som kunne støtte dem. Jeg beordret nå major Meszaros og de to andre delene av det flygende batteriet til å håndheve oberst Osterhaus på nytt, men under marsjen fikk jeg vite at oberst Davis hadde blitt instruert om å gå videre med hele sin divisjon til Leesville, noe som fikk meg til å sende bare major Meszaros til det punktet, og instruerte de to delene av det flygende batteriet til å fungere som reserve, og å slutte seg til troppene som var igjen i leiren. Da jeg fortsatte til leiren for å se hva som foregikk der og om vi var trygge i ryggen (mot Bentonville), fant jeg følgende tropper samlet i hver sin posisjon: Det syttende Missouri og en avdeling på 60 mann fra det tredje Missouri de tjue. -fifte og den førtifjerde Illinois to deler av Welfleys batteri (12 pund) to selskaper Trettiseksende Illinois Cavalry, og nesten hele andre divisjon, som består av den andre og femtende Missouri, Carlins batteri og to selskaper i Benton Hussars .

Det var omtrent klokken 2 på ettermiddagen da kanonaderingen og musketskytingen ble sterkere, og da du beordret meg til å håndheve oberst Carr på Elkhorn Tavern igjen, og oberst Davis og oberst Osterhaus nær Leesville, som begge styrker, spesielt de i Leesville, ble, ifølge rapportene dine, presset hardt og mistet terreng. Jeg sendte derfor general Asboth, med fire kompanier fra det andre Missouri, under oberst Schaefer, og fire stykker av det andre Ohio -batteriet, under løytnant Chapman, for å hjelpe oberst Carr. Major Poten, med det syttende Missouri, ett kompani i det tredje Missouri, to kompanier i det femtende Missouri, to stykker av det flygende artilleriet, under kaptein Elbert, og to kompanier fra Benton Hussars, under major Heinrichs, beordret jeg å gå videre Sugar Creek -veien mot Bentonville, for å demonstrere mot fiendens bakside. To stykker av det andre Ohio-batteriet, med seks kompanier fra det andre Missouri, forble i posisjonen til å vokte leiren, og to kompanier i det førtifjerde Illinois, med 20 mann fra det trettifemte Illinois Cavalry, under kaptein Russell, var sendt frem i nordvestlig retning for å bli der som en stakitt mellom Leesville og Sugar Creek -veien. Med alle andre tropper-det femtende Missouri, det tjuefemte og førtifjerde Illinois, og de to delene av kaptein Welfleys batteri-marsjerte jeg til Leesville for å gjenskape oberstene Davis og Osterhaus på nytt. Min intensjon var å kaste fienden tilbake fra Leesville til fjells og mot Bentonville, og deretter, ved å endre retning til høyre for å hjelpe general Asboth og oberst Carr ved å plassere på venstre side.

På min marsj til Leesville hørte jeg Major Potens skyting på Bentonville -veien. Ankommet Leesville, hadde fyringen foran opphørt, mens den begynte med ny heftighet til høyre på Elkhorn Tavern. I dette øyeblikket ba kaptein McKenny, fungerende assisterende adjutant-general, meg etter ordre fra general Curtis om å sende noen flere håndhevelser til høyre, noe jeg gjorde, ved å løsrive fem selskaper i det tjuefemte Illinois og fire stykker av Kaptein Hoffmanns batteri, stasjonert i reserve på Leesville, til Elkhorn Tavern. Jeg fortsatte deretter utover byen til slagmarken, som jeg fant i full besittelse av oberstene Davis og Osterhaus. Ettersom ingen fiende kunne sees bortsett fra en liten avdeling på en fjernt bakke, ba jeg oberst Davis om å beskytte min venstre flanke ved å sende hans skirmishers og ett infanteriregiment fremover gjennom skogen, mens jeg fortsatte med tjuefemte Illinois og fire biter av Welfleys og Hoffmanns batterier på veien mot nordøst, som allerede ble åpnet av det førtifjerde Illinois og femtende Missouri. Etter å ha gjort en kilometer og passert to sykehus for fienden, beordret jeg oberst Osterhaus til å følge meg med det tolvte Missouri og trettiseksende Illinois og en seksjon artilleri, som troppene kom raskt, bortsett fra de to stykkene, 12 pund, som var igjen med oberst Davis. Vi avanserte sakte, og etter å ha gjort en halv kilometer mer nådde vi et åpent felt, hvor vi tok posisjonen vår, og hvorfra vi lett kunne se leirbrannene til våre venner og fiendene våre i nærheten av Elkhorn Tavern. Jeg sendte umiddelbart til general Curtis for å informere ham om stillingen min og at jeg var klar til å samarbeide med ham. I mellomtiden hadde natten falt inn, og selv om kanonaden ble fornyet til høyre, trodde jeg ikke at fienden etter et hardt arbeid ville gjøre et siste og avgjørende angrep. For derfor å skjule vår posisjon som jeg hadde tenkt å gå videre om morgenen, holdt jeg troppene i tauseste stillhet og tillot ikke bygging av leirbranner eller bevegelser lenger enn 200 til 300 skritt avstand. Så vi ble værende til klokken 1 om morgenen, da jeg fant det nødvendig å fjerne troppene på en kort og praktisk vei inn i vår felles leir, for å gi dem mat, søvn og en god brann og forberede dem på slag.

For å vise hele posisjonen til første og andre divisjon på kvelden den 7., la meg, generelt, komme med følgende uttalelse:

Fra venstre ble Major Poten, med det syttende Missouri, et kompani i det tredje Missouri, to kompanier i det femtende Missouri, to stykker av det flygende artilleriet og to kompanier fra Benton Hussars stasjonert på Sugar Creek og Bentonville -veien , 3 miles fra leiren. Inngangen til veien fra denne siden ble bevoktet av to deler av Second Ohio Battery og seks selskaper fra Second Missouri. Mot nord (Leesville) forble to kompanier fra det førtifjerde Illinois og 20 mann fra det trettifemte Illinois Cavalry på picket. Til høyre, i nærheten av Elkhorn Tavern, var følgende tropper: Fire kompanier i det andre Missouri, fem kompanier i det tjuefemte Illinois, fire stykker av det andre Ohio-batteriet og fire stykker av kaptein Hoffmanns batteri. I feltet til venstre for general Asboth og oberstvogn, under min umiddelbare kommando, var det tolvte Missouri, det femtende Missouri, det tjuefemte, trettisekste og førtifjerde Illinois, to stykker av kaptein Welfleys og to stykker av kaptein Hoffmanns batterier. Fremont og Benton Hussars og en del av kaptein Welfleys batteri kom tilbake til leiren sammen med oberst Davis.

Løsningen til major Conrad, bestående av seks kompanier av infanteri detaljert fra det tredje, femtende og syttende Missouri og trettiseksende Illinois, og ett stykke av kaptein Welfleys batteri, lå leir noen miles vest for Keetsville.

Ett stykke av kaptein Welfleys batteri ble pigget og deretter tatt av fienden, men tatt tilbake og uten pigger. Tre stykker av kaptein Elberts flygende batteri hadde gått tapt nær Leesville, stiene brent av fienden og pistolene igjen på slagmarken. En annen del av dette batteriet hadde brutt sammen på retrett fra Bentonville til Sugar Creek, men pistolen ble funnet og ført inn i leiren.

IV.-Slaget ved den åttende, nær Elkhorn Tavern.

De forskjellige kampene i den syvende hadde fullt utviklet fiendens planer. Det var tydelig at hovedstyrkene hans var stasjonert i nærheten av Elkhorn Tavern, og at han ville gjøre alt for å bryte gjennom linjene våre på Fayetteville -veien og dermed fullføre sin tilsynelatende seier. Jeg bestemte meg derfor for å huske alle tropper og forskjellige avdelinger fra første og andre divisjon fra hvor de var stasjonert (med unntak av fire kompanier fra det andre Missouri og fire stykker artilleri fra det andre Ohio -batteriet sendt til sin opprinnelige posisjon på Sugar Creek ), og for å falle på fiendens høyre flanke hvis han skulle angripe eller gå videre fra Elkhorn Tavern. Ved daggry den 8. ble følgende tropper samlet nær og rundt hovedkvarteret mitt i påvente av ordre:

First Division, oberst Osterhaus: To selskaper Third Missouri Volunteers Twelfth and Seventeenth Missouri Twenty-five, Thirty-sixth og Forty-fourth Illinois Welfley's battery, five pieces Hoffmann's battery, six pieces Captain Jenks 'squadron of the Thirty-sixth Illinois. Second Division, General Asboth, Second Missouri, seks kompanier Fifteenth Missouri to deler Second Ohio Battery, løytnant Chapman bataljon (fire kompanier) Fourth Missouri Cavalry (Fremont Hussars) seks kompanier Fifth Missouri Cavalry (Benton Hussars) to stykker av kaptein Elberts flygende batteri.

Det var omtrent klokken 7 om morgenen da skytingen begynte på Keetsville -veien, denne siden av Elkhorn Tavern. Jeg ventet på oberst Osterhaus og løytnant Asmussen, i staben min, som hadde gått ut for å rekognosere bakken som jeg hadde tenkt å distribuere og finne den nærmeste veien til den bakken. Den førti-fjerde Illinois hadde allerede blitt sendt på forhånd for å danne vår rett, da de ovennevnte offiserene kom tilbake og bevegelsen begynte. På mindre enn en halv time var troppene i hver sin posisjon, den første divisjonen dannet den første linjen, den andre divisjonen, med alt kavaleriet, reserven, 250 skritt bak den første linjen. For å beskytte og dekke utplasseringen av venstre fløy åpnet jeg ilden til høyre med en del av kaptein Hoffmanns batteri, under løytnant Frank, og de fem delene av kaptein Welfleys batteri. Fienden returnerte ilden raskt og med virkning, men ble snart flankert av vår posisjon til venstre og utsatt for en konsentrisk og mest ødeleggende brann av våre modige og nesten aldri sviktende kanoner.

Etter de første utladningene på en distanse på 800 skritt beordret jeg kaptein Welfley og løytnant Frank til å gå videre ca 250 meter, for å komme i nært hold fra fiendens posisjon, mens jeg kastet den tjuefemte Illinois frem til høyre for å dekke rommet mellom batteriet og Keetsville -veien. Oberst Schaefer, med den andre Missouri, ble beordret til å fortsette til ytterste venstre, og ved å forme seg mot kavaleriet, for å beskytte vår venstre flanke. Denne bevegelsen viste seg å ha stor effekt, og jeg beordret nå senteret og venstresiden til å gå 200 skritt videre og brakte reserven videre på posisjonen som vår første linje hadde inntatt. Jeg tok deretter et batteri under kommando av kaptein Klauss, og som tilhørte oberst Davis 'divisjon, nærmere til høyre for meg, og rapporterte til deg at veien mot Elkhorn Tavern var åpen og vi gikk videre. Omtrent på denne tiden, da slaget hadde vart i omtrent en og en halv time, prøvde fienden å forlenge linjen lenger til høyre ved å okkupere den første bakken på den lange åsen som befalte sletten og den gradvis stigende bakken der vi sto. Infanteriet hans lå allerede på bakken og søkte ly bak steinene og steinene, mens noen artilleribiter jobbet rundt for å få vidda. Jeg beordret umiddelbart de to howitzerne i reservatet (Second Ohio, under løytnant Gansevoort) og de to delene av kaptein Elberts flygende batteri til å rapportere til oberst Osterhaus til venstre, for å beskjære og slå fienden på åsen. Dette ble gjort i samspill med Hoffmanns batteri og med fryktelig effekt for fienden, ettersom steinene og steinene jobbet like hardt som skjellene og skjøt. Fiendens plan om å filfilere linjene våre fra åsen var frustrert, og han ble tvunget til å lede et presipitert tilfluktssted med menn og kanoner. Oppmuntret av den gode og galante oppførselen til våre tropper, bestemte jeg meg for å trekke sirkelen litt nærmere rundt hjørnet der vi allerede hadde presset fiendens masser, og beordret et nytt fremskritt av alle batteriene og bataljonene, og endret posisjonen til høyre fløy mer til venstre, og bringe troppene i reservatet, det femtende Missouri og hele kavaleriet bak vår venstre.

Assistert av Kiauss batteri til høyre og i samarbeid med troppene i tredje og fjerde divisjon, som avanserte med ny ånd på Keetsville-veien, ble fienden overveldet av den dødelige kraften til vårt artilleri, og etter omtrent en times tid arbeidet begynte å skyte på siden, og sluttet nesten helt. For å tjene på dette gunstige øyeblikket beordret jeg det tolfte Missouri, det tjuefemte og førtifjerde Illinois til å kaste frem en sterk styrke av trefere og ta skogen foran, der fienden hadde plantet et av batteriene hans. På samme tid beordret jeg de syttende Missouri -frivillige, som hadde kommet under slaget fra Bentonville -veien, til å bestige bakken på vår venstre side og presse fremover mot fiendens bakside. Den trettiseksende Illinois ble også beordret til å hjelpe denne bevegelsen og holde kommunikasjon mellom de tolvte og syttende Missouri-frivillige, mens oberstene Schaefer og Joliat, med den andre og femtende Missouri, fulgte sakte med, og oberst Nemett, med kavaleriet sitt, voktet bak.

Muslingens skrangling, volleyene, hurrahene viste ganske snart at troppene våre var godt i gang i skogen, og at de vokste raskt. Det var de tolvte Missouri-frivillige, under major Wangelin, som ved denne anledningen tok Dallas artilleri og deres flagg, fulgte tett bak og til høyre av en del av det tredje Missouri, det førtifjerde Illinois, og tjuefemte og på etterlatt av det trettifemte Illinois. Det syttende Missouri, under major Poten, hadde i mellomtiden ankommet på toppen av Pea Ridge og dannet ytterst til venstre for vår kamplinje.

Fienden ble ført og flyktet i terror og forvirring i alle retninger. Det var et herlig øyeblikk da vi alle møttes etter klokken 12 på eminensen, hvor fienden holdt posisjoner med batteriene noen minutter før, og da du lot deg passere forbi kolonnene til din seirende hær.

For å forfølge fienden sendte jeg kaptein von Kielmansegge med et selskap i Fremont Hussars fremover. Det syttende og tredje Missouri fulgte i dobbelt-rask tid, assistert av to stykker av Elberts flygende artilleri, andre tropper fra første divisjon, alle under oberst Osterhaus, kom opp og fortsatte marsjen mot Keetsville.

Ved gaffelen på Benton- og Keetsville-veiene løsnet jeg den førtifjerde Illinois (oberst Knobelsdorff), to stykker artilleri fra det flygende batteriet, og en gruppe på 30 mann, Fremont Hussars, for å fortsette et lite stykke på veien til Bentonville. og for å vokte den veien. Ankom Keetsville med den største delen av kommandoen min. Jeg fant ut at en del av fienden hadde snudd Roaring River og Berryville, mens andre hadde snudd til venstre. Jeg mottok også ordren din om å gå tilbake til Sugar Creek, noe jeg gjorde, og møtte hæren på Sugar Creek klokken 16 på kvelden den 9.

En liste over døde, sårede og savnede av denne kommandoen er allerede sendt til deg, og en spesiell rapport som nevner de offiserene og mennene i min kommando som fortjener omtanke for sin oppførsel i aksjon, sammen med rapportene fra de forskjellige kommandantene i regimenter og korps, vil følge i dag, siden noen av rapportene ikke har kommet inn ennå.


Slaget ved Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1862 - Historie

Slaget ved Pea Ridge (Elkhorn Tavern)
7-8. Mars 1862

Natten til 6. mars satte generalmajor Earl Van Dorn seg ut for å flankere Unionens posisjon nær Pea Ridge, og delte hæren hans i to kolonner. Etter å ha lært om Van Dorns tilnærming marsjerte føderalene nordover for å møte hans fremskritt 7. mars. Denne bevegelsen-forsterket av drapet på to generaler, brig. General Ben McCulloch og Brig. General James McQueen McIntosh, og fangsten av deres rangerende oberst-stoppet opprørsangrepet. Van Dorn ledet en andre spalte for å møte Federals i Elkhorn Tavern og Tanyard -området. Ved kveldstid kontrollerte de konfødererte Elkhorn Tavern og Telegraph Road. Dagen etter måtte generalmajor Samuel R. Curtis, etter å ha gruppert og konsolidert hæren sin, motangrep i nærheten av tavernaen og ved å lykkes med å bruke artilleriet hans tvang rebellene sakte tilbake. Da han manglet ammunisjon, forlot Van Dorn slagmarken. Unionen kontrollerte Missouri de neste to årene.


Slaget ved Pea Ridge eller Elkhorn Tavern, 7. mars 1862 - Historie

Rapport av oberst Peter J. Osterhaus,
Tolvte Missouri infanteri, kommanderende i første divisjon.

HOVEDKVARTALET FØRSTE AVDELING,
Camp Welfley, Ark., Mars 14, 1862.

CAPTAIN: I henhold til spesialbestillinger fra hovedkvarteret i Southwest District har jeg æren av å rapportere den delen som First Division tok i tre dagers kamp om 6., 7. og 8. denne måneden.

Ved 21 -tiden natten til det femte øyeblikket (jeg ble deretter stasjonert på McKisicks gård, 3 miles sørvest for Bentonville, Ark.), ble jeg offisielt informert om fiendens tilnærming, og mottok samtidig ordre om å marsjere klokken 14 er neste morgen for å bli med i de andre divisjonene i hæren på Pea Ridge, på Fayetteville eller Telegraph road. Vi forlot leiren på den nevnte timen, og da vi ankom Bentonville beordret general Sigel de tolvte Missouri-frivillige, major Wangelin som befalte, å bli der og håndheve bakvakten (sammensatt av de andre Missouri-frivillige, oberst Schaefer, det flygende batteriet, og Fremont og Benton Hussars). Denne styrken skulle bli i Bentonville under umiddelbar kommando av general Sigel, mens jeg selv fortsatte til Sugar Creek med de andre regimentene og batteriene i første divisjon. Da jeg kom dit, fikk jeg vite av rykter, etterpå offisielt bekreftet, at general Sigel hadde blitt angrepet i Bentonville, og at hans utgang fra byen var omstridt av en sterk opprørsstyrke. Jeg beordret umiddelbart, etter å ha gitt beskjed til general Curtis, alle regimentene og kaptein Hoffmanns batteri om å returnere med største hastighet til støtte fra vår general. De, sammen med de femtende Missouri-frivillige fra andre divisjon, svarte raskt på min plutselige oppfordring, og selv om de var slitne av en 16 mil lang marsj, skyndte de seg raskt tilbake til aksjonsfeltet.

Jeg hadde nesten kommet til hodet på Sugar Creek Hollow med denne styrken da jeg møtte general Sigel og hans lille styrke, som hadde brutt gjennom fienden. The latter was still following them. On a bend in the narrow defile formed by Sugar Creek Hollow I planted two pieces of Hoffmann's battery, while the Fifteenth Missouri Volunteers (Second Division) formed in line of battle in support of the battery, while the Seventeenth Missouri Volunteers were deployed as skirmishers over the whole breadth of the valley and the crests of the bordering hills.

The enemy advanced towards us with artillery in the valley and skirmishers on the hills, when a few rounds of spherical case and canister stopped him. His artillery played without success. I then ordered the two pieces back, as well as the infantry, with the exception of the Seventeenth Missouri Volunteers, which covered our retreat in most admirable style, exchanging an occasional shot with the enemy. Major Poten, commanding the Seventeenth Missouri Volunteers, deserves the highest credit for the determination and coolness exhibited on this occasion.

We arrived in camp without any further molestation, and prepared to bivouac on the northern ridges skirting Sugar Creek Hollow, near the camp of the other divisions, fortifying our position at once in anticipation of a night attack. The enemy did not molest us, however.

March 7-- Early morning brought us in the intelligence that the united forces of the Confederate and Missouri rebels had passed our right flank and were deploying also on our line of retreat near Elkhorn Tavern. They advanced during the night by the direct road leading from Bentonville, Ark., to Cassville, Mo. This road joins the Telegraph road from Fayetteville to Cassville at a point a few miles north of the above-mentioned Elkhorn Tavern. To prevent the enemy from still more strengthening their position in our rear and to engage a part of his forces General Curtis ordered me to make a demonstration on their right flank towards Leetown, and, if necessary, on the Bentonville and Cassville road. The forces detailed for this purpose were mainly cavalry (battalions of Third Iowa Cavalry, First and Fifth Missouri Cavalry), and three pieces of the flying battery, all under the immediate command of Colonel Bussey, Third Iowa Cavalry and further, the Twelfth Missouri, Thirty-sixth Illinois, and Twenty-second Indiana Regiments, three pieces, 12-pounder howitzers, of Captain Welfley's battery, and Captain Hoffmann's battery. This command started after 10 o'clock a.m. I arrived at Leetown, having no knowledge whatever of the whereabouts of the enemy, and took position in the open fields north of Leetown, going forward myself with the cavalry and three pieces of the flying artillery. The field in which the infantry and artillery were posted is divided from another tract of cultivated land by a belt of timber with thick undergrowth. Debouching from this timber I came in sight of a large force of the enemy, mostly cavalry. All the open fields to my front and right were occupied, and the road from Bentonville was filled with new regiments arriving.

As appears from the accompanying sketch, (not found) this gathering of the enemy's forces was accomplished in the immediate neighborhood of the headquarters of our army, being only 1 miles distant, and it was patent that the enemy was preparing a most energetic attack on our right flank at the same time that they opened fire on our rear. Notwithstanding my command was entirely inadequate to the overwhelming masses opposed to me, which I learned afterwards were under the immediate command of Generals McCulloch and McIntosh, and comprised some of the very best-drilled regiments in the Confederate service and Indian regiments, I could not hesitate in my course of action. The safety of our position was dependent upon the securing of our right flank and the keeping back of the enemy until I was re-enforced. I therefore ordered the three pieces of the flying battery to form, supporting them by companies from the First Missouri Cavalry, provided with revolvers and revolving carbines, forming the remainder of the cavalry in line of attack. The battery opened fire with the most disastrous effect on the enemy, and in order to cut off fresh supports two companies of cavalry were ordered to charge down the road. When I saw the effect of the artillery, creating a panic in the lines of our opponents, I ordered Colonel Bussey to charge from the right, attacking the left of the rebels. While these preparations were making, a wild, numerous, and irregular throng of cavalry, a great many Indians among them, rushed towards us, breaking through our lines. A general discharge of fire-arms on both sides created a scene of wild confusion from which our cavalry, abandoning the three pieces of artillery, retreated towards their old camping ground, while that of the enemy made their way across the fields towards the Bentonville road.

It being evident that the cavalry could not be formed again for the present, I had to rely solely on the infantry and artillery to achieve my purpose. Fearful of the impression which the above scene of confusion might have made, I went to meet them. They had stood without flinching, and in a few minutes they were in such shape that I could attack the enemy again.

The Twenty-second Indiana on my right, Captain Welfley's two pieces (one piece had been disabled), the Twelfth Missouri, Captain Hoffman's battery, and the Thirty-sixth Illinois on my left formed the line. For the reserve I had to rely on the re-enforcements for which I sent to General Curtis.

The enemy soon made his appearance with colors flying on the opposite side of the field which I occupied. Our batteries opened their fire on him, sweeping everything from our sight. I ordered skirmishers from the Twelfth Missouri Volunteers to advance and scour the woods on our right and front and sent one company of Benton's Hussars (which had reassembled) to our left.

On approaching the wood they were received by the enemy with a heavy musketry fire to which the infantry replied so successfully, that they were able to bring back (from a very exposed position) the piece of Captain Welfley's artillery which had been disabled. This piece afterwards did very good service. For several hours the enemy repeatedly attempted to advance, on each occasion bringing fresh troops into action. However, they invariably had to give way to the unflinching courage of my men. McCulloch and McIntosh led their troops in person and both fell--the former by a ball from a soldier of the Thirty-sixth Illinois Volunteers, Peter Pelican. The enemy's cannon played for a time pretty severely on our ranks, and it became necessary to silence them. My instructions to that effect were so well executed that the rebels were unable even to carry away the three pieces of the flying artillery abandoned by our cavalry in the early part of the day. They had to leave them on the field.

About 2 o'clock p.m. General Jefferson C. Davis arrived with some of his regiments and was joined by the Twenty-second Indiana, up to this time under my command. The gallant officer deployed his regiments at once on my right, advancing towards any foe who might still be in the timber. The report of musketry which followed told me that a lively fight was going on. To act in concert with him I ordered my tirailleurs forward in front, also some cavalry which had partly reassembled. I advanced with my whole line, when the enemy showed his colors again. Cavalry and infantry came around the left of General Davis and opened their fire on my now unsecured right. In double-quick I threw the Twelfth Missouri on this exposed flank, supported them by Captain Welfley's battery, who had wheeled to the right, and forming the Thirty-sixth Illinois in close column on the extreme left of this new position, to be ready for any cavalry attack, protecting at the same time Captain Hoffmann's battery. The enemy's plan being defeated by a raging fire from the Twelfth Missouri Volunteers and Captain Welfley's artillery, they made a feeble attempt to cut off our line of retreat, which was frustrated by skirmishers thrown out from the Thirty-sixth Illinois Volunteers. As my infantry force was not equal to the artillery (having only the Twelfth and Thirty-sixth with me), and also to counteract any further attempts of the enemy to outflank me, I thought it judicious to send four pieces of Captain Hoffmann's battery back to Leetown, which affords a very commanding position. This, with some of General Davis infantry, formed my reserve. Cavalry flankers and infantry skirmishers having thoroughly scoured the ground in front of where the battle had raged for hours, reported the enemy gone, and his train could be seen in the distance moving towards Bentonville. Similar news was brought me from the right, when a brave Indiana regiment (Colonel Davis') held aloft the Stars and Stripes, which emblem of our country was hailed with enthusiastic cheers by the brave men around me.

General Sigel now arrived with the rest of the First and Second Divisions, and as we passed on the ground the enemy's dead and wounded, amounting to hundreds, gave evidence of the fearful execution done by our soldiers. On our extreme right, where Colonel Carr was engaged, the cannon were still thundering, although night was not far distant. We marched to the assistance of our friends, planted our battery, and brought the infantry into line, but it was too late to open fire. General Sigel was of opinion that it was best to wait until morning, and not to betray our position by a few shots, which could be of no avail, as it was already night. Our men laid down to rest in a wet corn field, having eaten nothing since morning, but not a murmur was heard they waited in patience. So ended the second day of battle.

I cannot pass over the occurrences of this day without again paying a tribute to the indomitable courage and devotedness of the officers and men. They all deserve the highest encomiums for their bravery and endurance. To mention names is almost impossible when everybody has such noble claims.

Under my immediate observation were all the artillery officers present, Captain Welfley, the unterrified, and Lieutenant Bencke, both of Battery A, and Captain Hoffmann and Lieutenants Froehlich, Piderit, and Frank, of Battery B (Ohio) Major Wangelin, commanding Twelfth Missouri Volunteers, and Colonel Greusel, of the Thirty-sixth Illinois Volunteers furthermore, two reliable officers who were detailed to me for the occasion as orderly officers, viz, Captain von Kielmansegge, Fremont Hussars, of General Sigel's staff, and Captain Ahlfeldt, Twelfth Missouri Volunteers, of General Curtis' staff, and also the gentlemen of my staff. I have also to mention Captain McKenny, assistant adjutant-general on General Curtis' staff, who was with me part of the day, and rendered great assistance in bringing Hoffmann's battery to Leetown, as well as the general arrangements for the disposition of my lines.

mars 8.--The commencement of this day still found our troops on the corn field, without food or fire. Several messengers sent off for provisions returned, having been unable to procure them. It being indispensable that our men should eat something before entering on another day's struggle General Sigel, at 2 a.m., gave the order to return to camp (about 1 mile distant), where we arrived at 3 o'clock a.m. The men slept till daybreak, and provisions having been brought up in the mean time, fell in, after a hasty breakfast, to deliver another and last blow on the enemy.

The ground selected for this last attack by Lieutenant Asmussen, of General Sigel's staff, and myself was a field forward of and connecting with the one in which we had taken position during the forepart of the night. The Forty-fourth Illinois Regiment was first brought up and formed in line on the left of the right wing (Third and Fourth Divisions) of our army. General Sigel then arrived and took command in person, while I was engaged in bringing out the regiments and batteries of my division.

The first position on the field was as follows: The Twenty-fifth Illinois Volunteers on my extreme right, connecting with the left of our right wing of our army (Third and Fourth Divisions). On the left of and in advance of that regiment I had posted the Forty-fourth Illinois Volunteers, with Captain Welfley's battery on the left. To the left of the battery the Twelfth Missouri Volunteers was brought into position, while the Thirty-sixth Illinois Volunteers formed the extreme left in column by division at half distance, Hoffmann's battery occupying the interval between the Twelfth Missouri and the Thirty-sixth Illinois. The Third and Seventeenth Missouri Volunteers were formed as reserve in rear of my center.

The enemy fired from several batteries with the utmost vehemence, their shot and shell falling thickly around our lines and on our batteries, so much so, that the troops to our right were forced to fall back for a while. At this critical moment the batteries of the First Division opened on the enemy, bearing mainly on the extreme right of the rebels. The effect was proportionate to the skill, courage, and coolness of the officers and men. The enemy, seeing that his right was endangered, concentrated all his energies on that wing, the fire of their other batteries slackening off considerably. General Sigel ordered the batteries to advance, and at the same time dispatched me to General Curtis to report progress. By this maneuver, in which the right wing of our army co-operated, the enemy's entire line of retreat was brought under the concentrated fire from our lines.

To execute this movement, on my return all our batteries wheeled to the left and I ordered the skirmishers of the Twelfth Missouri Volunteers forward towards a grove of timber, from which the heaviest battery of the enemy was firing against us. The men, under command of the gallant Captain Lightfoot, of Company F, advanced like veterans.

In connection and to the left the skirmishers of the Thirty-sixth and Forty-fourth Illinois Volunteers were also thrown out, and all the regiments of the First Division began their march forward in support of the skirmishers. They were received with an intense fire by the enemy.

The Twelfth Missouri, supported by the Twenty-fifth Illinois, Colonel Coler, entered the grove on our right, when the enemy's infantry fired heavy volleys, disputing every inch of ground. Major Wangelin, commanding the Twelfth Missouri Volunteers, here had his horse shot under him, and the two regiments, going on in gallant style, soon obtained possession of the main road. Two brass pieces and the flag of the Dallas Artillery were taken by the Twelfth Missouri in this charge.

During these struggles the movements on our extreme left were just as fast, powerful, and successful. The Seventeenth and Third Missouri and the Thirty-sixth Illinois, supported by the gallant soldiers of the Second and Fifteenth Missouri and the artillery of Lieutenant Chapman (Second Division), advanced steadily, the cavalry on the left, towards the rocks over which the enemy was retreating. Soon we saw the noble regiments Seventeenth and Third Missouri and Thirty-sixth Illinois on the crest of the steep rocks, and with this position the field of the defeated rebel army was in our possession.

We had conquered. The rebels were retreating in all directions--one force by the Cassville road, which we followed in close pursuit and prevented every attempt of theirs to form again. A great many prisoners and munitions of war, muskets, caissons, baggage wagons, and one more cannon were taken by us in this pursuit. General Sigel ordered me to drive the rebel column as far as Keetsville, which I did, arriving in the neighborhood of that place at 5 o'clock p.m. Next morning (March 9) we entered the town of Keetsville, and dispatched a cavalry force a few miles beyond, but it being evident that the enemy's forces in that direction had dispersed, General Sigel ordered us to return to the battle ground, where he encamped our command near the other divisions.

In conclusion I ought to add the names of those who excelled. They all were brave, and I only could repeat the names mentioned before. First Lieutenant Jacoby, of Captain Welfley's battery, who was not in the battle of Leetown, did great service and immense execution with his 12-pounder guns on the 8th. He is a worthy comrade of his brother officers. It also becomes my pleasant duty to acknowledge the very kind assistance I repeatedly received on the 8th from Colonel Schaefer, Second Missouri Volunteers, and his command.

Herewith you will find the reports of the different regiments and batteries composing my command. The list of casualties was previously sent in.


The Campaign for Pea Ridge

A half-mile east of Elkhorn Tavern, along Huntsville Road, the Missourians had an equally tough time driving off the stubborn Yankee defenders. Price had gotten about 2,000 men and eleven guns around the Union right flank and onto the high ground of Pea Ridge. He advanced westward along Huntsville Road toward Rufus Clemon's farm, hoping to roll up the right flank of the Union line while everyone's attention was fixed on Little's attack at the tavern. But Dodge responded quickly to the threat. He bent his line back at a ninety-degree angle so that the 4th Iowa, 8th Indiana, and 3rd Illinois Cavalry faced east and blocked Price's approach. Many of the Union troops crowded behind a rude breastwork of tree trunks and branches piled up along the western edge of Clemon's recently cleared cornfield. Not only were the Union troops sheltered, but they also had a clear field of fire.

The sun was setting and the roar of battle at Elkhorn Tavern was reaching a crescendo. . . Like it or not, Price had to make a head-on attack across an open field against the only field fortifications at Pea Ridge.

Instead of catching the Yankees by surprise and winning a quick victory, Price found himself in a tactical jam. To make matters worse, he had no more time to maneuver. The sun was setting and the roar of battle at Elkhorn Tavern was reaching a crescendo. Like it or not, Price had to make a head-on attack across an open field against the only field fortifications at Pea Ridge.

Price gave the necessary orders and the Missourians went forward, but because of poor staff work or simple exhaustion the State Guard forces attacked in a piece-meal and halfhearted fashion. Colonel John B. Clark's regiment-sized 3rd State Guard Division twice advanced alone and unsupported against the Union line and twice was repulsed with heavy losses. Eventually, however, the Iowans were outflanked by superior numbers of Missourians and forced to withdraw toward the chaotic scene at the tavern.

CAPTAIN HENRY GUIBOR'S MISSOURI STATE GUARD BATTERY IN ACTION IN FRONT OF ELKHORN TAVERN AFTER CARR FELL BACK TO RUDDICK'S FIELD. (THE BATTLE OF PEA RIDGE, ARKANSAS BY HUNT P. WILSON. COURTESY MUSEUM OF THE CONFEDERACY)

This was a bitter moment for Carr. "I was constantly expecting re-enforcements," he later explained to Curtis, "and if they arrived in time we could hold the ridge." But there simply were too many Rebels and not enough time. Determined "to hang on to the last extremity," Carr ordered a general retreat only after the Confederates threatened to engulf his entire command. As the sun set, Union troops fell back through the thick woods on either side of Telegraph Road. Every few minutes they halted to fend off persistent but poorly organized Confederate attacks. The Yankees even managed to launch a few weak counterattacks. About a half-mile south of the tavern Carr regrouped his command in Benjamin Ruddick's large cornfield. Only a few hours earlier the field had been filled with the Army of the Southwest's supply trains, but Carr's remarkable fight at the tavern gave Curtis time to move the wagons to safety near Little Sugar Creek. Now, with darkness falling and a clear field of fire in front, Carr was determined to make a final stand.


Battle of Pea Ridge or Elkhorn Tavern, 7 March 1862 - History

Battle of Pea Ridge, or Elkhorn Tavern, Ark.
MARCH 6-8, 1862
Confederate Orders.

General ORDERS No. 7.

HDQRS. TRANS-MISSISSIPPI DISTRICT,
Van Buren, Ark., March 16, 1862.

The major-general commanding this district desires to express to the troops his admiration for their conduct during the recent expedition against the enemy. Since leaving camp in Boston Mountains they have been incessantly exposed to the hardships of a winter campaign and have endured such privations as troops rarely encounter.
In the engagements of the 6th, 7th, and 8th instant it was the fortune of the major-general commanding to be immediately with the Missouri division, and he can therefore bear personal testimony to their gallant bearing.
From the noble veteran who has led them so long to the gallant S. Churchill Clark, who fell while meeting the enemy's last charge, the Missourians proved themselves devoted patriots and staunch soldiers. He met the enemy on his chosen positions and took them from him. They captured four of his cannon and many prisoners. They drove him from his field of battle and slept upon it.
The victorious advance of McCulloch's division upon the strong position of the enemy's front was inevitably checked by the misfortunes which now sadden the hearts of our countrymen throughout the Confederacy. McCulloch and Mcintosh fell in the very front of the battle and in the full tide of success. With them went down the confidence and hope of their troops. No success can repair the loss of such leaders. It is only left to us to mourn their untimely fall, emulate their heroic courage, and avenge their death.
You have inflicted upon the enemy a heavy blow, but we must prepare at once to march against him again. All officers and men must be diligent in perfecting themselves in knowledge of tactics and of camp discipline. The regulations of the army upon this subject must be rigidly enforced.

By order of Major-General Earl Van Dorn:
DABNEY H. MAURY,
Assistant Adjutant-General.


Battle of Pea Ridge

Våren 1862 var Union Brig. Gen. Samuel R. Curtis entered Arkansas with his 10,500 strong Army of the Southwest. and 50 artillery guns. He moved into Benton County, Arkansas, following a stream called Sugar Creek. Expecting an assault from the south, Gen Curtis found an excellent defensive position on the north side of the creek and began to fortify it .

Major General Earl Van Dorn's (CSA) Army of the West totaled approximately 16,000 men, including 800 Indian troops. Planning to flank Curtis and attack his rear, Van Dorn planned to either force Curtis to retreat north or be encircled and destroyed. Gen. Van Dorn had ordered his army to travel light so each soldier carried only three days' rations, forty rounds of ammunition, and a blanket. Each division was allowed an ammunition train and an additional day of rations. All other supplies, including tents and cooking utensils, were to be left behind.

On the night of March 6, 1862, Maj. Gen. Earl Van Dorn (CSA) set out to outflank the Union position near Pea Ridge, dividing his army into two columns. Learning of Van Dorn’s approach, the Gen. Samuel R. Curtis (USA) marched north to meet his advance on March 7. This movement—compounded by the killing of two generals, Brig. Gen. Ben McCulloch (CSA) and Brig. Gen. James McQueen McIntosh (CSA), and the capture of their ranking colonel, halted the Rebel attack. Gen. Van Dorn (CSA) led a second column to meet the Federals in the Elkhorn Tavern and Tanyard area. By nightfall, the Confederates controlled Elkhorn Tavern and Telegraph Road. The next day, Maj. Gen. Samuel R. Curtis (USA), having regrouped and consolidated his army, counterattacked near the tavern and, by successfully employing his artillery, slowly forced the Rebels back. Running short of ammunition, the confederates abandoned the battlefield. The Union controlled Missouri for the next two years.

Kilder:
CWSAC: Battle of Pea Ridge
Wikipedia: Battle of Pea Ridge

The Battle of Pea Ridge battlefield has been preserved by the National Parks Service and is part of the Pea Ridge National Military Park.

Visit the official park web site at Pea Ridge National Military Park


VirtualMuseum


Early February 1862 found an 8,000-man mixed force of Missouri State Guardsmen and Missouri Confederate troops enjoying their winter encampment in Springfield. A large Union army under the command of Major General John C. Fremont had occupied Springfield the previous fall, but after Fremont was relieved of command, his troops abandoned the town and Price established winter quarters there.

A new Union army, the Army of the Southwest, under the command of Brigadier General Samuel R. Curtis, advanced southwest from Rolla in a daring mid-winter campaign. Price evacuated Springfield just ahead of the Federals, who arrived in the city on February 13.

Curtis did not pause. He launched an aggressive pursuit of Price’s force, and soon both armies had crossed the border into Arkansas.

Price continued to retreat and eventually joined Brigadier General Benjamin McCulloch’s Confederate division in the Boston Mountains south of Fayetteville. Curtis, at the end of a tenuously long supply line, initially adopted a defensive stance near Bentonville, but soon fell back and concentrated his forces along Little Sugar Creek, near the local landmark of Elkhorn Tavern.

A new Confederate commander, Major General Earl Van Dorn, arrived in the Boston Mountains in early March and formulated a counter-offensive. His army of approximately 14,000 would march around the right flank of the Union position, gain the enemy’s rear astride the Telegraph Road, and cut Curtis off from his supply base at Springfield.

On the evening of March 6, the Confederates began their march, but units were soon strung out and exhausted soldiers collapsed in droves by the roadside. Although Price’s Division successfully reached the Telegraph Road in the rear of the Federal army, McCulloch’s men, far to the rear, were ordered to take a shortcut by turning east to join the rest of the army on the Telegraph Road at Elkhorn Tavern.

Early on the morning of March 7, Curtis received reports that the Confederates were behind him. After a council of war, the Union commander ordered a third of his 10,000 troops to move northwest and northeast from Little Sugar Creek to investigate. The Federals under Colonel Peter Osterhaus, moving northwest, caught McCulloch’s column en route to Elkhorn Tavern. For the remainder of the afternoon, fighting raged near the hamlet of Leetown, and McCulloch was killed. By late afternoon, the Confederates withdrew from that part of the field.

On the other side of the battlefield, Colonel Eugene A. Carr collided with Price and Van Dorn moving down the Telegraph Road. The fighting was intense there as well. By nightfall, the Federals were driven back beyond Elkhorn Tavern, but the Union line held. By the morning of March 8, both sides had consolidated their troops near Elkhorn Tavern.

The Federals launched a devastating artillery bombardment against the Confederate position, followed by a massive assault by almost the entire Union army. By noon, Van Dorn’s army had been driven from the field.

Losses were heavy, with nearly 1,400 Union and at least 2,000 Confederate casualties during the two-day battle.

Pea Ridge was a decisive Union victory that ended any serious threat to the Union hold on in Missouri. Historian William Shea has called Pea Ridge “the most successful Federal operation ever carried out in the Trans-Mississippi.”


The Adventures of BillyMax

I'm glad I decided to stay over in Rogers, AR for another day so I could spend more time at Pea Ridge. I enjoyed my time at there at the battlefield. There was a 30 minute film on the battle at the Visitor's Center and park personnel capable of answering all of my questions. and you know I probably drove them nuts! The best part. it was "free". no admission fees due to it being the 160th anniversary of the Park Service. It is from the rangers and park personnel that I learned of the Iowa connection with Pea Ridge and I'm so grateful they took the time to visit. I was glad I packed a picnic lunch -- found a picnic area, spent some time 'communing' with my Civil War fellas! Why is it that battlefields, for all of the misery that took place there, are such peaceful places?

The bloodiest battle west of the Mississippi River was fought at Pea Ridge. Iowa General, Samuel R. Curtis, was in charge of the Union forces. Nearly all of the Iowa troops that were not with Grant at Fort Donelson were with General Curtis at Pea Ridge. The Southern forces were under General Van Horn and outnumbered the Northern army by many thousands. The battle lasted 3 days, March 6, 7, and 8, 1862. The first 2 days of the battle definitely went in favor of the Confederate forces. Union forces were driven back and nearly surrounded. On the 3rd day, however, the Union was victorious and drove the Southern army into the Ozark Mountains.


Another Iowan, General Francis J. Herron, was in command of the last important battle fought west of the Mississippi. Outnumbered in this battle, too, the Union forces fought and won a brilliant victory at Prairie Grove, Arkansas, Dec. 7, 1862. It is said that artillery was used to better advantage by General Herron, and played a more important part there, than in any other battle of the war. I had visited Prairie Grove the day before I came to Pea Ridge.

March 6-8, 1862, Union forces under Gen Samuel Curtis clashed with the army of Gen Earl Van Dorn at the Battle of Pea Ridge (also called the Incident at Elkhorn Tavern), in northwest Arkansas. The battle ended in defeat for the Confederates.

Pea Ridge was part of a larger campaign for control of Missouri. Seven months earlier, the Confederates defeated a Union force at Wilson’s Creek, 70 miles northeast of Pea Ridge. Gen Henry Halleck, the Federal commander in Missouri, organized an expedition to drive the Confederates from southwestern Missouri. In Feb 1862, Union Gen Samuel Curtis led the 12,000-man army toward Springfield, MO. Confederate Gen Sterling Price retreated from the city with 8,000 troops in the face of the Union advance. Price withdrew into Arkansas, and Curtis followed him.

Gen Curtis' Union Army of the Southwest had pushed into Arkansas and established a defensive position on the bluffs overlooking Little Sugar Creek. At the same time, Gen Earl Van Dorn was in command of Confederate forces in the trans-Mississippi with the objective of destroying Curtis and his 12,000 Federal troops.

Rather than attack Curtis' fortifications, Van Dorn marched around the Union right flank, near Pea Ridge, a maneuver that would divide the 2 wings of his Army. Under the commands of Gen Benjamin McCullough and Gen Sterling Price, they were separated by Pea Ridge and ended up fighting a divided battle, unable to support each other. Union troops had detected Van Dorn's moves and were enroute to meet the Southern force.


Major General Samuel R. Curtis (US) was involved in the battle along with Major General Earl Van Dorn (CS). The two forces that were part of the combat were, Army of Southwest (US) and the Army of the West (CS). General Earl Van Dorn had two wings, which were lead by General Benjamin McCullough and General James McQueen McIntosh.

General Samuel R. Curtis of Union Army of Southwest and his troops entered Arkansas and found a defensive position that overlooked the Little Sugar Creek. This took them almost a month to accomplish, even when the campaign against the Confederates in the Southwest Missouri started a month prior to that. General Earl Van Dorn was assigned the task of destroying the 12000 Federals along with General Samuel R. Curtis. Due to Van Dorn’s decision, the Confederates were divided into two wings, with neither wings being able to espouse the other. By this time, the Federals had already sent their troops as soon as they came to know about the movement of the Confederates on March 7.

On the hours of darkness of March 6, Major Van Dorn set out for his mission of outflanking the Federals near the Pea Ridge. The rebel attack was halted due to the fact that the two Generals, Brigadier General Benjamin McCullough and Brigadier General James McQueen McIntosh were killed and also the ranking colonel as captured. By the nighttime, the second column of Confederates led by Van Dorn, were able to gain control over Elkhorn Tavern as well as Telegraph Road.

Federals were badly beaten on March 7, during the battle, but still they didn’t move back, instead they held their position in the south of Elkhorn Tavern quite strongly. During the night of March 7, the Federals strengthened their forces by combining the troops of Davis as well as Osterhaus who were responsible in driving the Confederates led by Benjamin McCullough back from Leetown.

On March 8th, Major General Samuel R. Curtis regrouped and strengthened his army for counter attacking nearby tavern and successfully employed the artillery of his. This made the rebels move back. The rebels were running out of ammunitions, so Van Dorn thought of abandoning the battlefield. Though he was permitted to leave the battlefield almost intact, the victory of the Union congealed the control of the Federal for the following two years over Missouri.


Se videoen: Scourge of War: Battle of Pea Ridge - Elkhorn Tavern March 7th 1862 (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Spelding

  I am well versed in this. I can help in resolving the issue. Sammen kan vi komme til riktig svar.

 2. Jorden

  Yes, I with you definitely agree

 3. Juzshura

  utmerket kvalitet du kan laste ned

 4. Obadiah

  What exactly would you like to say?

 5. Junien

  The site is super, I will recommend it to all my friends!Skrive en melding