Dess

Kavaleri og første verdenskrig

Kavaleri og første verdenskrig

I de første tidene av første verdenskrig var kavaleri et ødeleggende våpen når det ble brukt mot infanteri. Et britisk kavaleriansvar i slaget ved Mons var nok til å holde av de fremrykkende tyskerne. Imidlertid med bruk av statisk grøftekrigføring ble bruken av kavaleri sjelden. Piggtråd, gjørme og maskingevær var en dødelig kombinasjon for enhver kavalerissoldat. Hester ble belastningsdyr i motsetning til å ha noen strategisk innvirkning på Vestfronten når det gjelder deres bruk i kavaleriangrep.

En av de siste kavalerireglene fra krigen kom i slaget ved Somme i 1916. Angrepet var 14. juli på High Wood - et tysk sterkpunkt som holdt opp den britiske fremrykk. Menn fra den 20. Deccan Horse, en indisk kavalerienhet, angrep de tyske stillingene. Bevæpnet med lanser, og til tross for at de gikk oppover som bremset de ladende hestene, nådde noen av mennene skogen. Noen tyskere overga seg da de ble konfrontert med kavaleri i skog - noe de ikke kunne ha forventet. Angrepet, mens det var modig, var imidlertid veldig kostbart med 102 menn drept sammen med 130 hester. Bare to måneder senere ble tanken brukt i slaget som effektivt signaliserte enden av enhver sjanse for suksess som et kavaleriangrep kan ha.

Relaterte innlegg

  • Battles of the English Civil War

    Den engelske borgerkrigen huskes mest for tre store slag - slaget ved Edgehill, slaget ved Marston Moor og slaget ved ...