Mennesker, nasjoner, begivenheter

Sjøkrig og første verdenskrig

Sjøkrig og første verdenskrig

Admiral Jackie Fisher

Admiral John Jellicoe

Admiral David Beatty

Slaget om Jylland

Britiske ubåter i første verdenskrig

Ubegrenset ubåtkrigføring