Mennesker, nasjoner, begivenheter

Selskapsloven av 1661

Selskapsloven av 1661

Kavalierparlamentet innførte aksjeloven av 1661. Korporasjonsloven var designet for å styrke Charles IIs makt og var en del av restaureringsoppgjøret. Loven ble utformet for å fjerne alle byråer mistenkt for illojalitet fra byens kontor. I årene som førte til borgerkrigen og i årene fra Interregnum, hadde mange Royalister blitt fjernet fra vervet og erstattet av de lojale mot parlamentet. Selskapsloven utnevnte kommisjonærer som kunne fjerne noen fra vervet som nektet eder om troskap og overherredømme, ed mot motstand mot kronen eller erklæringen mot pakt. Selv om kontorinnehaveren gikk over alt dette, kunne han fortsatt bli fjernet fra vervet hvis kommissæren mente at han ikke var lojal mot regjeringen. Denne loven gjorde det mulig å fjerne alle de som mistenkes for å være illojal mot den nye kongen og erstattet av lojale postholdere. Som et resultat av aksjeloven av 1661 overtok royalister veldig måte stillinger i byer, og utvidet dermed den kongelige innflytelsen i hele England. Loven viste seg å være et meget effektivt lovverk.

Mars 2007


Se videoen: 140 Forelesning MAT110 18. mars 2014 (August 2021).