Mennesker, nasjoner, begivenheter

Militære kommandanter fra første verdenskrig

Militære kommandanter fra første verdenskrig

Lord Kitchener

Alexander Samsonov

Sir Henry Rawlinson

General Douglas Haig

Erich von Falkenhayn

Marshal Philippe Pétain

Marshal Joseph Joffre

Marshal Ferdinand Foch

Robert Nivelle

Field Marshal Herbert Plumer

General Hubert Gough

Forbruker kontra Gough

Field Marshall von Hindenburg

General John Pershing

Erich Ludendorff

Militære kommandanter fra første verdenskrig